Zelfanalyse Meervoudige Democratie

Vanaf maart 2017 was ik projectleider van het Testlab Lokale Democratie (voor VNG/BZK). Negen gemeenten gingen aan de slag met de vraag: ‘Hoe werken wij – gemeente en gemeenschap – samen aan de meervoudige democratie (en hoe kan dat beter)?’

Ik coördineerde dit project en maakte een werkwijze in vijf stappen:
1. Startgesprek (wat gaat er gebeuren, waarom en met wie)
2. Foto (hoe staat het en hoe gaat het)
3. Analyse (duiden en kiezen)
4. Bewegen (ontwerpen, uitproberen, doen)
5. Verankeren (borgen, verbreden, overdragen)

Van de zomer 2017 t/m maart 2018 hebben negen gemeenten (begeleid door 5 adviseurs) deze vijf stappen doorlopen. Op basis van hun ervaringen maakte ik een handreiking  waarmee andere gemeenten ook (zelf) aan de slag kunnen.

Die vind je op: https://www.lokale-democratie.nl/handreikingzelfanalyse

Geplaatst in Algemeen

Boek! “Gebeld bij bestuurlijke bonje”

Samen met hester tjalma interviewde ik acht mensen die burgemeester of wethouder werden in een gemeente waar een bestuurlijke crisis had plaatsgevonden. Waarom gingen zij zo’n uitdaging aan? Hoe pak je dat aan?


Cor Lamers, Dick de Cloe, Fatma Koser Kaja, IJzebrand Rijzebol, Jos Huizinga, Mirjam van ’t Veld, Rianne Donders en Steven de Vreeze vertelden openhartig over hun motivatie, voorbereiding, aanpak en ervaringen.

Het boek laat van binnenuit zien hoe het lokaal bestuur werkt, en welke rol de persoonlijke factor daarin vervult.

Het is te bestellen via mij, of via: https://www.sdu.nl/gebeld-bij-bestuurlijke-bonje.html

Geplaatst in Algemeen

Hoe dan?! Raadslid in de meervoudige democratie…

Hoe ga je als raadslid aan de slag met meervoudige democratie? En hoe kun je op een andere manier naar de rol van raad kijken? Met Marije van den Berg maakte ik een draaiboek om met de raad in gesprek te gaan over nieuwe, passende werkvormen die meer recht doen aan de raad in een meervoudige democratie.

Veel gemeenteraden zoeken naar goede nieuwe werkvormen om de invloed van inwoners anders vorm te geven. Van andere manieren van overleg, samenwerkingsgroepen, klankborden en panels tot adviesraden, wijkcoöperaties en de klassieke inspraak. Het draaiboek voor democratisch samenspel helpt de raad van rol te wisselen en daarmee het verschil te maken.

zie: https://www.lokale-democratie.nl/hoe-dan-de-gemeenteraad-de-meervoudige-democratie

Geplaatst in Algemeen | Tags: , , , , ,

Benut de verkiezingstijd voor je nieuwe raad

Griffiers kunnen nu – in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen – al stappen zetten om de volgende gemeenteraad in positie te brengen in de ‘meervoudige democratie.

Met Marije van den Berg schreef ik hierover voor de griffiersvereniging een artikel met daarin 6 tips: https://www.griffiers.nl/home/nieuws/335

Geplaatst in Algemeen

Rekenkamerkompas

Voor de NVRR (Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) breng ik in kaart hoe lokale rekenkamer(commissie)s werken aan hun eigen professionaliteit. Einddoel is een Kompas dat gebruikt kan worden om te koersen op professionaliteit. Lees meer in bijgaande Flyer. Heb jij nog goede ideeën of vragen? Laat het mij weten!

Op vrijdag 12 mei verzorg ik hierover samen met Etienne Lemmens een workshop op het NVRR-congres. Doe je mee?

Geplaatst in Algemeen

Kennismakelaar Gemeenteraad & Zeggenschap – Democratic Challenge

Voor de Democratic Challenge probeer ik op een aantal manieren lokale democratie in Nederland beter, opener en meervoudiger te maken:

– Community of Practice: samen met Marije van den Berg (whiteboxing) begeleid ik een groep gemeenten (griffiers en raadsleden) die zeggenschap op een andere manier verdelen. We komen regelmatig bijeen om elkaar daarmee verder te helpen. Zie hiervoor de website.

– Waaier werkvormen: samen met de Community of Practice maken we ook een overzicht van verschillende werkvormen die voor verschillende vraagstukken nodig en mogelijk zijn: een praktische menukaart voor griffie(r)s, burgemeesters en commissievoorzitters.

– Zelfscan Lokale Democratie: met Jornt van Zuylen (Democratic Challenge) en Laurens de Graaf (HU) ga ik een scan ontwikkelen waarmee gemeenten samen met inwoners de stand van hun lokale democratie kunnen bepalen en vervolgens verbeteren.

– Met Jeroen van Urk (ZZP), Jornt van Zuylen (DC) en Pepijn van Houwelingen (SCP) werk ik aan een reeks mogelijke radicale vernieuwingsmodellen voor gemeenten.

 

Geplaatst in Algemeen

Eerste Hulp bij Overheidsparticipatie

Ik heb afgelopen tijd het netwerk Overheidsparticipatie begeleid. Dat is een inspirerend initiatief van VNG en BZK waarin ruim 100 ambtenaren vragen en ervaringen delen over de  praktijk van overheidsparticipatie.

Het resultaat daarvan is bijgaande publicatie, met praktische tips en aandachtspunten voor mensen die verder willen met Overheidsparticipatie.

Geplaatst in Algemeen

Handreiking invordering schulden

Om het invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden beter te laten verlopen hebben de ministeries van BZK en VenJ, samen met mensen uit de (schulden)praktijk, de handreiking Behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden opgesteld.

Ik heb de interviews en de eindredactie van de handreiking verzorgd. Een groep gemeenten gaat de komende maanden pionieren met deze handreiking.

Je kunt de handreiking hier downloaden.

Geplaatst in Algemeen

Onderzoek Rekenkamer Rotterdam

Voor de Rekenkamer Rotterdam onderzoek ik momenteel of de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op niveau is gebleven ondanks de personele krimp. Daarbij onderzoeken we de ‘dienstverleningskanalen’ website, balies, telefoon, brieven en e-mail, maar ook de dienstverlening van een reeks producten en diensten, waaronder de bijstandsuitkering, omgevingsvergunning en infectieziektenbestrijding.

Geplaatst in Algemeen

Mijn ervaring met het Centraal Justitieel Incassobureau

Normaal kom je liever niet in aanraking met het Centraal Justitieel Incassobureau – vooral bekend van de verkeersboetes. Ik had echter leuke gesprekken met CJIB-medewerkers over hun werk en schreef daarover een artikel.

Twee dagen nadat het artikel af was, trof ik op mijn deurmat een boete van het CJIB wegens (een beetje) te hard rijden…

Geplaatst in Algemeen