Redactie

Ik schrijf met genoegen en maak teksten graag mooi, eenvoudig en duidelijk.
Mijn publicaties vindt u hier.

Voorbeelden van mijn redactionele ervaring:

  • Tekst en eindredactie Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij
  • Interviews en eindredactie van de Handreiking Behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden
  • Tekst voor e-learning module Burger- en Overheidsparticipatie
  • Penvoerder van Kabinetsnota ‘De Doe-democratie’
  • Redacteur van Bestuurswetenschappen en van het Kunstblad Maggezien
  • Auteur van boeken ‘Gebeld bij bestuurlijke bonje’, ‘Urban-Regional Governance in the EU’, ‘Politiek en emotie: over de rol van emoties in de lokale politiek’ en ‘De inrichting van het lokaal bestuur: beleving en gebruik van raadszalen, collegekamers en kantoren’
  • Diverse artikelen, onder meer in Raadsledennieuws, Openbaar Bestuur, Bestuurswetenschappen (zie Publicaties)
  • Freelance journalist voor Delft op Zondag
  • Eindredactie burgerjaarverslag gemeente Veldhoven
  • Interviews met onder meer Alex Brenninkmeijer, Francine Houben, Elco Brinkman, Wouke van Scherrenburg, Jan Terlouw