Publicaties

Ik hou van schrijven en publiceer al meer dan 20 jaar.
Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Instrumenten/hulpmiddelen:

Artikelen:

Boeken:

Meer werk:
Hieronder staat een selectie van mijn andere stukken. Mail mij als u geïnteresseerd bent in een publicatie. In veel gevallen kan ik u (gratis) een pdf-versie toezenden.

Diverse interviews over het openbaar bestuur, waaronder:

 • “Uitvoeren, dat veronderstelt coördinatie, gezag en controle. En daar zijn we niet goed in, Herman Pleij”, in: Bestuurswetenschappen, 2014, nr. 2, pp. 5-12.
 • “Ik ben altijd toeschouwer gebleven, Jacques Wallage”, in: Bestuurswetenschappen, 2014, nr. 1, pp. 5-12.
 • “Over sommige zaken scharrel je niet (Pieter Winsemius), in: Bestuurswetenschappen, 2013, nr. 6, pp.27-35.
 • “Burgemeesters moeten niet zo naar de Efteling, Marijke de Boer, burgemeesterscoach”, in: Bestuurswetenschappen, 2013, nr. 5, p. 10-18.
 •  “Op tijd is te laat, Ralph Pans, directievoorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten”, in: Bestuurswetenschappen, 2012, nr. 6, p.5-13.

Diverse publicaties over lokale politiek, waaronder:

 • “Wat te doen met de doe-democratie?”, in: Jaarboek Vereniging van Griffiers 2014.
 • “Verkenning van lokale democratie in Nederland”, 2014, Den Haag: BZK (met K. Peters en P. Castenmiller).
 • “Zorg voor jeugd op scholen”, in: P. Castenmiller (red.) De Verbindende Rekenkamer, 2013, Den Haag: Kluwer, pp. 23-34.
 • “Op het tweede gezicht. Gemeentelijke vergaderpraktijken nader beschouwd, 2009. (met H.Kessens en T. Kock).
 • “Beroepsgroep onder de loep, ontwikkelingen in het burgemeestersbestand 1998-2006”, in: Burgemeestersblad, 2007, nr. 44. pp. 16-18.
 • “De lokale rekenkamer kan zo veel beter”, in: Openbaar Bestuur, 2007, nr. 9, pp. 21–23.
 • Lokale Verhalen: veranderen kan op vele manieren, 2006, Den Haag: VNG Uitgeverij.

Diverse publicaties over provinciale politiek, waaronder:

 • “Druk druk, druk, maar is dat nodig? Statenwerk in het duale tijdperk” in: Lokaal Bestuur, 2005, nr. 3, pp. 12–15 (met H. Tjalma).
 • “Nieuwe vormen van interbestuurlijke samenwerking” in: Bestuurswetenschappen, 2003, nr. 3, pp. 185–204 (met F. Hendriks en P. Tops).
 • “Een glazen bol met perspectief, de provinciale toekomstverkenning als nieuwe vorm van publiek beleid”, in: Bestuurskunde, 2002, nr. 6, pp. 252-261 (met E. van Hout).
 • Getting it together, a study into innovative forms of cooperation between local and regional authorities, 2001, Den Bosch: provincie Noord-Brabant (met F. Hendriks en P. Tops).
 • “Kennis maken met Brabant, leren leren van een toekomstverkenning”, in: Stuurgroep Toekomstonderzoek en strategisch omgevingsbeleid, Zijlicht op toekomstonderzoek, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2001, pp. 157-224 (met P. Frissen en E. van Hout).

Diverse publicaties over andere thema’s, waaronder:

 • “Wat goed dat je dit zo doet! Bellen met slachtoffers van geweldsmisdrijven”, in: LetselschadeNEWS, 2013, nr. 13 pp. 31-36.
 • “Dus ik heb mijn kathedraal al gebouwd?, Francine Houben, architect”, in: Bestuurswetenschappen, 2012, nr. 2, pp. 5-12.
 • “Wijkgerichte sturing in de sociale sector”, in: het Handboek Sturing in de Sociale Sector, 2002, (met S. Kensen).
 • “Gij zult bemoeien, Jacobine Geel”, in: Bestuurswetenschappen, 2011, nr. 4, pp. 5–13.
 • “Kunst op een koektrommel, (interview met Marga Schoemaker, conservator Moderne Kunst bij Erfgoed Delft)”, in: Maggezien, Tijdschrift voor Hedendaagse Delftse Beeldende Kunst, 2011, nr. 3, pp. 30-31.