Publicaties

Ik hou van schrijven en publiceer al meer dan 20 jaar.
Hieronder enkele voorbeelden.

Instrumenten/hulpmiddelen:

Boeken:

Voorbeeldartikelen:

Meer werk:
Hieronder staat een selectie van mijn andere stukken. Mail mij als u geïnteresseerd bent in een publicatie. In veel gevallen kan ik u (gratis) een pdf-versie toezenden.

Diverse interviews over het openbaar bestuur, met onder meer Pieter Winsemius,  Hedy d’Ancona, Jacques Wallage, Marijke de Boer, Lynn van der Velden, Ralph Pans, Eelco Brinkman.

Diverse publicaties over lokale politiek, waaronder:

 • “Wat te doen met de doe-democratie?”, in: Jaarboek Vereniging van Griffiers 2014.
 • “Verkenning van lokale democratie in Nederland”, 2014, Den Haag: BZK (met K. Peters en P. Castenmiller).
 • “Zorg voor jeugd op scholen”, in: P. Castenmiller (red.) De Verbindende Rekenkamer, 2013, Den Haag: Kluwer, pp. 23-34.
 • “Op het tweede gezicht. Gemeentelijke vergaderpraktijken nader beschouwd, 2009. (met H.Kessens en T. Kock).
 • “Beroepsgroep onder de loep, ontwikkelingen in het burgemeestersbestand 1998-2006”, in: Burgemeestersblad, 2007, nr. 44. pp. 16-18.
 • “De lokale rekenkamer kan zo veel beter”, in: Openbaar Bestuur, 2007, nr. 9, pp. 21–23.

Diverse publicaties over provinciale politiek, waaronder:

 • “Druk druk, druk, maar is dat nodig? Statenwerk in het duale tijdperk” in: Lokaal Bestuur, 2005, nr. 3, pp. 12–15 (met H. Tjalma).
 • “Nieuwe vormen van interbestuurlijke samenwerking” in: Bestuurswetenschappen, 2003, nr. 3, pp. 185–204 (met F. Hendriks en P. Tops).
 • “Een glazen bol met perspectief, de provinciale toekomstverkenning als nieuwe vorm van publiek beleid”, in: Bestuurskunde, 2002, nr. 6, pp. 252-261 (met E. van Hout).
 • Getting it together, a study into innovative forms of cooperation between local and regional authorities, 2001, Den Bosch: provincie Noord-Brabant (met F. Hendriks en P. Tops).
 • “Kennis maken met Brabant, leren leren van een toekomstverkenning”, in: Stuurgroep Toekomstonderzoek en strategisch omgevingsbeleid, Zijlicht op toekomstonderzoek, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2001, pp. 157-224 (met P. Frissen en E. van Hout).

Diverse publicaties over andere thema’s, waaronder:

 • “Wat goed dat je dit zo doet! Bellen met slachtoffers van geweldsmisdrijven”, in: LetselschadeNEWS, 2013, nr. 13 pp. 31-36.
 • “Dus ik heb mijn kathedraal al gebouwd?, Francine Houben, architect”, in: Bestuurswetenschappen, 2012, nr. 2, pp. 5-12.
 • “Wijkgerichte sturing in de sociale sector”, in: het Handboek Sturing in de Sociale Sector, 2002, (met S. Kensen).
 • Gij zult bemoeien, Jacobine Geel“, in: Bestuurswetenschappen, 2011, nr. 4, pp. 5–13.
 • “Kunst op een koektrommel, (interview met Marga Schoemaker, conservator Moderne Kunst bij Erfgoed Delft)”, in: Maggezien, Tijdschrift voor Hedendaagse Delftse Beeldende Kunst, 2011, nr. 3, pp. 30-31.