Advies

De scheidslijn tussen onderzoek en advies is bij mij dun. Elk onderzoek sluit ik af met advies en mijn advies is meestal gebaseerd op onderzoek.

Voorbeelden van mijn advieservaring:

  • Advies strategische positionering Vereniging voor Onderzoek & Statistiek
  • Ontwikkeling stadsplan voor Zevenbergen
  • Advies wijkgericht werken voor de gemeente Weert
  • Advies Kernenbeleid voor de fusiegemeente Westland
  • Begeleiding Delftse college-onderhandelingen
  • Voorbereiding en begeleiding raadsconferentie voor Rekenkamer Den Haag
  • Handreiking Vergaderwijzen i.o.v. Actieprogramma Lokaal Bestuur
  • Training politiek-bestuurlijke gevoeligheid in de gemeente Schiedam